broton | Ocena ryzyka zawodowego
20430
post-template-default,single,single-post,postid-20430,single-format-quote,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-3.10,wpb-js-composer js-comp-ver-6.9.0,vc_responsive

Jak panować nad zagrożeniami w pracy, czyli — Ocena ryzyka zawodowego

Pracodawca prowadzi dokumentację oceny ryzyka zawodowego oraz zastosowanych niezbędnych środków profilaktycznych. Dokument potwierdzający dokonanie oceny ryzyka zawodowego powinien uwzględniać w szczególności:


1) opis ocenianego stanowiska pracy, w tym wyszczególnienie:
a) stosowanych maszyn, narzędzi i materiałów,
b) wykonywanych zadań,
c) występujących na stanowisku niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych czynników środowiska pracy,
d) stosowanych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,
e) osób pracujących na tym stanowisku;

2) wyniki przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego dla każdego z czynników środowiska pracy oraz niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko;

3) datę przeprowadzonej oceny oraz osoby dokonujące oceny.


Zidentyfikuj zagrożenia i podejmij działania profilaktyczne, które zlikwidują lub zmniejszą ryzyko do akceptowalnego poziomu.


13 956 komentarzy