broton | Szkolenia BHP
13609
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-13609,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-3.10,wpb-js-composer js-comp-ver-6.9.0,vc_responsive
SZKOLENIA BHP

Przeprowadzam wszystkie szkolenia BHP wynikające

z Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Szkolenie wstępne

Szkolenie wstępne jest przeprowadzane w formie instruktażu według programów opracowanych dla poszczególnych grup stanowisk i obejmuje:
1)szkolenie wstępne ogólne, zwane dalej „instruktażem ogólnym”;
2)szkolenie wstępne na stanowisku pracy, zwane dalej „instruktażem stanowiskowym”.

Szkolenie wstępne należy uzupełnić odpowiednim szkoleniem okresowym w terminie:
– do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy u osób zatrudnionych jako pracodawcy lub inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści,
– do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na pozostałych stanowiskach pracy

Instruktaż ogólny

Instruktaż ogólny powinien zapewnić uczestnikom szkolenia zapoznanie się z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy, z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy, a także z zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Instrukaż stanowiskowy

Instruktaż stanowiskowy powinien zapewnić uczestnikom szkolenia zapoznanie się z czynnikami środowiska pracy występującymi na ich stanowiskach pracy i ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą, sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować te czynniki, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tych stanowiskach.

Szkolenie okresowe pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

Szkolenie okresowe osób będących pracodawcami oraz innymi osobami kierującymi pracownikami, w szczególności kierownikami, mistrzami i brygadzistami powinno być przeprowadzane w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego nie rzadziej niż raz na 5 lat.

Szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

Szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza się w formie instruktażu, nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach, na których są wykonywane prace szczególnie niebezpieczne, nie rzadziej niż raz w roku.

Szkolenie okresowe pracowników inżynieryjno-technicznych

Szkolenie okresowe pracowników inżynieryjno-technicznych, w tym projektantów, konstruktorów maszyn i innych urządzeń technicznych, technologów i organizatorów produkcji powinno być przeprowadzane w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego nie rzadziej niż raz na 5 lat.

Szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych, o których mowa w § 14 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia

Szkolenie okresowe pracowników nieuwzględnionych bezpośrednio w rozporządzeniu w sprawie szkolenia w dziedzinie BHP ale których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy powinno być przeprowadzane w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego nie rzadziej niż raz na 5 lat, a w przypadku pracowników administracyjno-biurowych nie rzadziej niż raz na 6 lat.